Catholic Kings (1474-1504) - Doble excelente - E-Auction 67 – Gran Capitán Collection

Mostra come: GrigliaGrigliaLista
Fernando e Isabel (1474-1504). Doble ...
 

Lotto 284

Catholic Kings (1474-1504) - Doble excelente

Fernando e Isabel (1474-1504). Doble excelente. Burgos. (Cabeza de águila). (Cal 2019-692). (Tauler-no cita esta variante). Anv.: ...


Stima:
8.000,00 €
Base d'asta:
4.500,00 €
Fernando e Isabel (1474-1504). Doble ...
 

Lotto 285

Catholic Kings (1474-1504) - Doble excelente

Fernando e Isabel (1474-1504). Doble excelente. Burgos. (Cal-694). (Tauler-127 similar). Anv.: + FERNANDVS: ET: hELISABET (hoja de perejil) ...


Stima:
10.000,00 €
Base d'asta:
5.000,00 €
Fernando e Isabel (1474-1504). Doble ...
 

Lotto 286

Catholic Kings (1474-1504) - Doble excelente

Fernando e Isabel (1474-1504). Doble excelente. Sevilla. (Cal-720). (Tauler-166). Au. 7,00 g. S rodeada de 3 puntos entre los bustos. ...


Stima:
1.400,00 €
Base d'asta:
1.100,00 €
Fernando e Isabel (1474-1504). Doble ...
 

Lotto 287

Catholic Kings (1474-1504) - Doble excelente

Fernando e Isabel (1474-1504). Doble excelente. Sevilla. (Cal-725). (Tauler). Ag. 6,86 g. Estrella flanqueda por 4 roeles, S flanqueada por ...


Stima:
1.100,00 €
Base d'asta:
800,00 €
Fernando e Isabel (1474-1504). Doble ...
 

Lotto 288

Catholic Kings (1474-1504) - Doble excelente

Fernando e Isabel (1474-1504). Doble excelente. Sevilla. (Cal-726). (Tauler-170). Anv.: + FERNANDVS: ET· ELISABET DEI GRATIA. Rev.: SVB: ...


Stima:
1.300,00 €
Base d'asta:
900,00 €
Fernando e Isabel (1474-1504). Doble ...
 

Lotto 289

Catholic Kings (1474-1504) - Doble excelente

Fernando e Isabel (1474-1504). Doble excelente. Sevilla. (Cal-736). (Tauler). Anv.: : +: FERNANDVS: ET: hELISAB. Rev.: ·SVB: V·NBRA: ...


Stima:
1.300,00 €
Base d'asta:
900,00 €